Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

Deponering av arkiv

Ett arkiv skall återspegla föreningens verksamhet!

 

Överlämnandet av arkivhandlingar till Linköpings Föreningsarkiv kan ske på två sätt. Antingen som en gåva - lämpligt då det gäller en nedlagd förening - eller som deposition. Deponerade arkiv är och förblir föreningens egendom. Den deponerade föreningen blir medlem i Linköpings Föreningsarkiv och därmed delaktig i dess verksamhet och styrelsesätt. Föreningen bestämmer själv om och i vilken mån deras handlingar är tillgängliga för utomstående.

 

Vi ordnar, förtecknar, förvarar och ställer till forskningens förfogande  handlingar och annan egendom från alla typer av enskilda arkiv. När man ordnar och förtecknar ett arkiv innebär det att man lägger likartade handlingar tillsammans och ordnar upp dem efter en bestämd plan som kallas för allmänna arkivschemat. Gem, tejp, plastfickor och häftklamrar som kan skada handlingarna plockas bort. Slutligen upprättar man en arkivförteckning och arkivhandlingarna placeras i arkivkartonger. Handlingarna bevaras i vårt fukt- stöld- och brandsäkra arkivmagasin i biblioteket. För all denna service betalar föreningarna en årlig deponeringsavgift på 300 kronor inklusive en hyllmeter, där utöver 300 kronor för varje påbörjad hyllmeter. I avgiften ingår också arkivkartonger som kostar ca 10 kronor styck. När en förening upphör, tas en engångsavgift ut som motsvarar en årsavgift. Detta för att täcka våra kostnader för aktomslag, arkivkartonger m.m. Material från föreningar som redan är nedlagda och avslutade tar vi emot utan kostnad.

Vad vill du och din förening att man i framtiden skall veta om er verksamhet och föreningens roll i lokalsamhället? Det sätt som ni hanterar föreningens material idag, styr och begränsar morgondagens forskare. Din förenings handlingar är en viktig länk i samhällets historia.

Mindre leveranser av handlingar lämnas in på vår expedition inne i Linköpings Stadsbibliotek under våra öppettider. Vid större leverans ex flera flyttkartonger tas de in via bibliotekets garage/lastkaj. Ring i god tid innan för att bestämma en tid för en stor leverans.

 

Ovan & nedan: Foto: Mats Andersson.


 

Enligt bokföringslagen skall verifikationer sparas i sju år. Linköpings föreningsarkiv har inte resurser att ta emot verifikationer.

För att få tips och råd om vad som ska sparas och vad som kan gallras ut bland föreningshandlingarna så ladda gärna ned vår folder "Ordna och bevara - så här vårdar vi vår historia" som ger dig råd och anvisningar i skötsel av föreningshandlingar.

 

 

Deponera era handlingar hos  Linköpings Föreningsarkiv så ordnar vi dem och bevarar dem säkert för framtiden.

 

Här kan ni bland annat ladda ned vår folder "Ordna och bevara - så här vårdar vi vår historia" som ger råd och anvisningar i skötsel av föreningshandlingar. Skriv gärna ut leveransreversalen och ta med den ifylld då ni lämnar in arkivhandlingarna till oss.

 

Handlingar som är angripna av fukt och mögel, skall saneras innan de lämnas in till oss. Om det inte utförs, kan andra arkiv skadas.

 

Häftklamrar, gem, tejp och plastfickor är sådant som skadar handlingar på lång sikt. Därför plockar vi bort sådant då vi ordnar och förtecknar materialet som kommer in till oss. En före detta kollega, Lena Petersson, har skrivit en dikt om just detta med häftklamrar och den heter Häftklammeri. Klicka på bilden nedan för att läsa dikten.