Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

Våra arkiv

I vårt arkiv finns förvarade arkiv från ca 1700 föreningar på 1580 hyllmeter.

Det är olika sorters föreningar som finns representerade, allt från fackliga-, politiska-, idrotts- och till kulturella organisationer.

Handlingarna som vi har här är inga offentliga handlingar så vem som helst kan inte komma hit och titta i dem. De föreningar som har sina handlingar deponerade i arkivet bestämmer också över vem som får lov att forska i deras handlingar.

Forskare får däremot titta i nedlagda föreningars handlingar utan att behöva ett tillstånd.

Den förening som har äldst handlingar hos oss är Linköpings Arbetares förening med handlingar från 1860-talet.

 

Här nedan hittar du arkivförteckningar till de arkiv vi förvarar hos oss. Klicka på bokstavslänkarna för att komma vidare.

 

A-F

G-J

K-L

M-R

S

T-V

Y-Ö

 

Arkivförteckningarna uppdateras efter att varje ny leverans ordnats och förtecknats. 

Obs! Om det är så att någon av våra medlemmar känner att de inte vill ha sin ingress respektive arkivförteckning offentlig här, hör av er så tar vi bort dem och skriver att de är sekretessbelagda istället. 

Ovan: Nere i arkivet. Foto: Mats Andersson.

Alla inlämnade handlingar förvaras i ett brand-, fukt- och stöldsäkert arkivmagasin.

Våra arkivhandlingar är ordnade efter det allmänna arkivschemat. De olika huvudserierna, A, B osv kan underindelas i A1, A2, A3 osv. En protokollsvolym i arkivet kan alltså ha beteckningen A1:2.

Observera att förteckningssystemet är mycket flexibelt och därför kan man inte vara helt säker på att hitta en viss handling under den avdelning där den rimligen borde finnas. Sätten att ordna och förteckna arkiv har skiftat under åren och det spelar också in vem som har upprättat arkivförteckningen. Ett tips är därför att det alltid är bra att titta igenom hela arkivförteckningen när man letar efter en viss handling.

För att beställa upp en volym ur arkivet behöver vi veta volymbeteckningen, ex A2:1.

Ovan och nedan: Nere i arkivet. Foto: Mats Andersson.