Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

Tidningen Östgötens Bildsamling

Östgöten börjades ges ut 1873 i Linköping. 1966 köptes tidningen av Östergötlands Folkblad i Norrköping och bildade då gemensamt den nya tidningen Folkbladet Östgöten. 1981 återskapades Östgöten som självständig tidning och gavs ut under eget namn fram till 31 december 1997 då utgivningen upphörde.

2001 tecknades ett avtal mellan den tidigare utgivaren Nya Folkbladet i Östergötland AB och Östergötlands Arkivförbund om en överlåtelse av de bilder och negativ från tidningen Östgöten från åren 1950 - 1997. Syftet med överlåtelsen var att materialet skulle finnas tillgängligt för forskare och andra intresserade. Via arkivförbundet överlämnades bildsamlingen till Linköpings Föreningsarkiv som åtagit sig att förvara och vårda bilderna och negativen. Bildsamlingen uppskattas innehålla cirka 900 000 negativ. Det är inte bara bilder från Linköping med omnejd utan det finns bilder från hela Östergötland i samlingen.

Med medel ur Westman-Wernerska stiftelsen kunde Linköpings Föreningsarkiv påbörja en digitisering av negativen 2014. När det arbetet pausades 2022 hade närmare 41 000 negativ blivit skannade, från åren 1950-1965. Under 2024 har Östergötlands Arkivförbund påbörjat arbetet med att publicera bilderna på internet i Topotek Östergötland och idag 22 maj 2024 har de första 1400 bilderna blivit tillgängliga.

Det är en värdefull lokalhistorisk skatt och arbetet kommer ske fortlöpande med att lägga ut fler bilder.

Länk till samlingen:

https://ostergotland.topotek.se/#ipp=50&p=1&searchterm=Tidningen%20%C3%96stg%C3%B6tens%20Bildsamling&t=1%2C2%2C3%2C4%2C5%2C6%2C7&sf=chk_docname%2Cchk_mainkeywords%2Cchk_subkeywords&vp=false&sort=publish_date&sortdir=desc

 

Ovan: Bild från arbetet med digitaliseringen av Östgötens Bildsamling. Foto: Paola Svensson.

 

Trähyllan som innehållit negativ från Tidningen Östgöten. Foto: Mats Andersson.