Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

 

Linköpings Föreningsarkiv som startade 1968 är Östergötlands största föreningsarkiv. Vi förvarar 1 867 enskilda arkiv från såväl Linköping men också övriga länet. Vi finns under samma tak som Linköpings Stadsbibliotek, Linköpings Stadsarkiv, Stiftsbiblioteket samt Bild Linköping. I vår gemensamma forskningssal ges allmänheten tillgång till kulturarvet och alla våra arkiv har förteckningar tillgängliga på internet.

Vi samverkar med institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet. Vi har aktivt medlemskap i Östergötlands Arkivförbund och deltar i deras kompetensutveckling samt konsulentstöd. Vi är också medlemmar i Svenska Arkivförbundet och arbetsgivarföreningen Fremia.

Våra arkiv har använts till flera akademiska uppsatser som på olika vis berör de historiska kamperna, det gäller bl.a. funktionshinderperspektivet och frågor om mångfald och jämställdhet.

Vår arkivverksamhet drivs med hjälp av vår arkivföreståndare Mats Andersson.

 

Ovan: Foto: Paola Svensson, augusti 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida startades upp 2010-01-19. Senast uppdaterad: 2023-08-13/PaSv.

 

Jag rekommenderar Din Studio

 

 

 

 

 

  

 

 

Semesterstängt

2023-09-22

Den 9/10 är arkivet stängt p.g.a. semester.