Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

Forskare

De föreningar som har sina handlingar deponerade i arkivet bestämmer själva över om det får forskas i handlingarna och vem som får lov att forska i handlingarna. Deras handlingar är inte offentliga handlingar.

Gäller ej nedlagda föreningar där det är helt fritt för forskning.

Det är framför allt många forskare, som ska skriva uppsatser, och historiker som lånar våra handlingar. De uppmanas att kontakta oss i god tid innan materialet ska användas. Vi har en överenskommelse att föreningarna som deponerat sitt material hos oss ska ge sitt tillstånd till utlåningen. Forskaren får själv kontakta respektive förening.

Ovan: Specialläsesalen i forskarsalen, Foto: Mats Andersson.

Våra forskare som kommer till oss får sitta med materialet i en specialläsesal belägen inne i Linköpings Stadsbiblioteks forskarsal. Denna specialläsesal använder vi tillsammans med Linköpings Stiftsbibliotek och Linköpings Stadsarkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan:Forskare i specialläsesalen. Foto: P. Svensson.

I specialläsesalen gäller en högre skyddsklass än i övriga publika utrymmen och för besökaren gäller därför särskilda regler. För att säkerhetssystemet skall kunna upprätthållas behandlas alla besökare lika.

I specialläsesalen ska det vara tyst så att forskarna där inne får studiero. Därför rekommenderar vi att föreningarnas egna medlemmar (som kommer i grupp) att boka ett studierum på biblioteket. 

Studierummen är till för grupparbete med minst tre deltagare. Rummen är ej till för enskilda studier. Bokningen av studierum kan inte vi på Linköpings Föreningsarkiv hjälpa till med utan det gör man själv via bibliotekets hemsida. En direktlänk till bokningssidan hittar du HÄR!

Observera att du behöver ett lånekort och en pinkod för att kunna boka.

Det material som du forskar i är unikt då det rör sig om originalhandlingar som endast finns i ett exemplar. Du ansvarar personligen för det material du beställt och det är därför viktigt att följa reglerna för läsesalen.

Tack för att du visar respekt för dess regler och lyckatill med din forskning! Vi tar tacksamt emot avhandlingar, texter och andra arbeten som bygger på våra handlingar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovan: Forskare i specialläsesalen, 2016. Foto: P. Svensson.

Ovan: Specialläsesalen i forskarsalen. Foto: Mats Andersson.

Ovan: Forskarsalen sedd utifrån bokhallen. Foto: Mats Andersson.

Ovan: Forskarsalen. Foto: Mats Andersson.

Ovan: Forskarsalen. Foto: Mats Andersson.

Här nedan kan ni ladda ned ordningsreglerna som gäller för

specialläsesalen.