Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

K - L

 

KAF Linköping (Kommunistiska Arbetarförbundet Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kaga Fältbiologer  Ingress  Arkivförteckning

Kaga Ledberg Kärna CKF förening  Ingress  Arkivförteckning

Kaga SLU-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Kallerskog Alf (född Karlsson)  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Län Ansgarii Förening  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Läns Missionsförening  Ingress Arkivförteckning

Kalmar Läns Missionsförenings Juniorledareförbund  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Läns Missionssångarförbund (KLM)  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Läns Predikantförbund  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Läns Skolhemsförening u p a  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Läns SMU-Scoutråd  Ingress  Arkivförteckning

Kalmar Östergötlands Missionsförbund SMF-SMU  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Kamratföreningen av år 1921, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kamratföreningen Sveaträngaren  Ingress 1  Ingress 2  Ingress 3  Ingress 4  Ingress 5  Arkivförteckning

KARIL  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Karlsson Gurli  Ingress  Arkivförteckning

Karlsson Nils  Ingress  Arkivförteckning

Karin nr 3322 av IOGT, Örtomta se Logen Karin nr 3322 av IOGT, Örtomta

KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet  Ingress  Ingress 2  Arkivföteckning

KDS Lokalförening i Kärna Kommun  Ingress  Arkivförteckning

KDU Östgötadistriktet  Ingress  Arkivförteckning

Kemisk Tekniska kvarn- och Läderarbetareförbundets avd nr 31  Ingress  Arkivförteckning

Kenty BK, Linköping Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

KFUK, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

KFUK Skolhemmet, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

KFUM - KFUK Östgötadistrikten  Ingress  Arkivförteckning

KFUM Idrottsavdelningen  Ingress  Arkivförteckning

KFUM, Linköping  Ingress  Ingress 2 Arkivförteckning

KFUM-kören, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

KFUM sommarhem, Linköping se AB KFUM i Linköping sommarhem 

Kimstad SLU-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Kimstads JRF se Jägarnas Riksförbund - Östgöta Jägargille

Kinda ABF  Ingress  Arkivförteckning

Kinda Kanals Vänner  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Kinda MHF  Ingress  Arkivförteckning

Kinda och Kinda-Ydre kretsloge av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Kinda och Ydre härads domsaga valorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Kinda Ydre MHF  Ingress  Arkivförteckning

Kinda-kretsen av Centerns kvinnoförbund  Ingress  Arkivförteckning

Kindakretsen av Moderata Samlingspartiet  Ingress  Arkivförteckning

Kindakretsen av SLU  Ingress  Arkivförteckning

Kindakretsen av SSU  Ingress  Arkivförteckning

Kisa ABF se ABF Kisa

Kisa Baptistförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Kisa Blåbandsförening  Ingress  Arkivförteckning

Kisa MHF  Ingress  Arkivförteckning

Kisa- och Kindakretsarna av Östergötlands Blåbandsförbund  Ingress  Arkivförteckning

Kisaverken Verkstadsklubb se Parca Norrahammar AB Verkstadsklubb, Kisa (Kisaverken)

Klintagården, Öland se Stiftelsen Klintagården, Klintagården Öland

Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB Ingress Arkivförteckning

Klintland Torvinge verkstadsklubb se Verkstadsklubben Klintland Torvinge

Klubban Bostadsrättsförening, HSB se HSB:s Bostadsrättsförening Klubban

Kolmårdens lokala samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Kommunal 47:ans S-klubb i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kommunals S-klubb i Linköping se Kommunal 47:ans S-klubb i Linköping

Kommunal Östergötland sektion 2  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Konservativ Skolungdom Linköping (Moderat Skolungdom Linköping)  Ingress  Arkivförteckning

Kommunistiska Arbetarförbundet Linköping se KAF Linköping

Kompanioffecersällskapet i Linköping se Underofficersällskapet i Linköping och dess understödsförening

Konstellationen  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning  se även Konstföreningen SocialKONSTellationen

Konstföreningen KROK  Ingress  Arkivförteckning

Konstföreningen Malmen  Ingress  Arkivförteckning

Konstföreningen SocialKONSTellationen  Ingress  Arkivförteckning  se även Konstellationen

Konstnärscentrum Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Kooperativa ekonomiska föreningen FRÖET, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Badmintonsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Bangolfsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Bordtennissektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Bowlingsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Damsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Fotbollsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Gymnastiksektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Handbollsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Innebandysektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Pantersektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Pensionärssektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Rinkbandysektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Schacksektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Simsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Skid- & friluftssektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Skyttesektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Squashsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Tennissektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Ungdomskorpen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Varpa sektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Linköping, Volleybollsektionen  Ingress  Arkivförteckning

Korpen Östergötland  IngresArkivförteckning

Korsriddarorden borgen S:t Andreas Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kristen Demokratisk Samling Linköpings lokalavdelning  Ingress  Arkivförteckning

Kristna Demokratiska Kvinnor i Linköping (KDK)  Ingress  Arkivförteckning

Kugelverken AB Verkstadsklubb, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kullerstad/kimstad allmänna nykterhetskommitté  Ingress  Arkivförteckning

Kulturarbetarnas Socialdemokratiska Förening (KSF)  Ingress  Arkivförteckning

Kulturföreningen/Konstföreningen Alka  Ingress  Arkivförteckning

Kungl Svea Artilleriregementes Skytteförening (A1:s Skytteförening)  Ingress  Arkivförteckning

Kungl Svea T1 trängregementes underofficerkår, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kugl Svea Trängregementes pistolskytteklubb  se T1 Pistolskytteklubb

Kungl Svea Trängregementes Skytteförening  Ingress   Arkivförteckning

Kungl Östgöta Luftvärnsregementes Skytteförening  Ingress  Arkivförteckning

Kungl Östgöta Trängkårs korprals- och furirklubbb T6, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kungl Östgöta Trängregem Underofficerkår, Ränneslätt & Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kungliga Livgrenadjärregementet  Ingress  Arkivförteckning

Kungliga Svea Trängkårs furirs- underbefäls- och plutonofficerskår  Ingress  Arkivföteckning

Kungliga Östgöta Luftvärnsregementes Kamratförening  Ingress  Arkivförteckning

Kustens Missionsförening  Ingress  Arkivförteckning

Kvarnverksamhet i Nykil  Ingress Arkivförteckning

Kvinnliga befattningshavare inom Lantmäteristaten se Föreningen Kvinnliga befattningshavare inom Lantmäteristaten 

Kvinnoföreningen "Dorkas", Kisa  Ingress  Arkivförteckning

Kvinnor för mission i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kyrkosångens vänner KSV  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Kärna ABF-avdelning, Malmslätt  Ingress  Arkivförteckning

Kärna Föreläsningsförening  Ingress  Arkivförteckning

Kärna Högerförening  Ingress  Arkivförteckning

Kärna PRO, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Kärna Rödakorskrets  Ingress  Arkivförteckning

Kärna Samarbetskommitté i Nykterhetsfrågor  Ingress  Arkivförteckning

Kärna socialdemokratiska arbetarekommun och förening  Ingress  Arkivförteckning

Kärna Socialdemokratiska Kvinnoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Kärna socialdemokratiska Ungdomsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Kättilstad-Hägerstad BF-CP avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Labrador Retrieverklubben Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Lambohovs IF  Ingress  Arkivförteckning

Lambohovs Stadsdelsförening (LSF)  Ingress  Arkivförteckning

Landeryds Golfklubb, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Landeryds Folkpartiavdelning se Folkpartiets lokalavdelning i Landeryd

Landeryds Hembygdsförening  Ingress  Arkivförteckning

Landeryds Högerförening  Ingress  Arkivförteckning

Landeryds PRO, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Landeryds socialdemokratiska förening  Ingress  Arkivförteckning

Landeryds socialdemokratiska kvinnoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Landstingsanställdas Socialdemokratiska förening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

LBK Gottfridsberg se Linköpings Bollklubb, LBK Gottfridsberg

Lefortuna Östgöten, Linköping se Östgöten Lefortuna, Linköping

Liberala Invandrarföreningen (LIF) Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Liberal Ungdom i Linköping (Linköpings FPU-klubb)  Ingress  Arkivförteckning

Lindblom, Hugo (Krux)  Ingress  Arkivförteckning

Lindesbergsgården IOGT:s pojkhem  Ingress  Arkivförteckning

Lindström Thekla (gift Kallerskog)  Ingress  Arkivförteckning

Linfilung se Frimärksamlarna Linfilung

Linghem- Åkerbo socialdemokratiska förening  Ingress  Arkivförteckning

Linghems Socialdemokratiska Ungdomsklubb (SDUK)  Ingress  Arkivförteckning

Linköping Aurora Rotaryklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköping Brask Rotaryklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköping Filbyter Rotaryklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköping Kenty  Se Kenty BK, Linköping

Linköping Malmen Rotaryklubb  Ingress   Arkivförteckning

Linköping Rösträttsförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköping Västanstång Rotaryklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Allmänna Schacksällskap (LASS)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Allmänna Simsällskap (LASS)  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Linköpings Allmänna Sjukkassa  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings andra baptistförsamling se Ebenezer Baptistförsamling, Linköping

Linköpings Amatörfiskareförening (LAFF)   Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetareförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetareförening Fastighets AB, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetareförening Sångkören  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetareförenings sjuk- och begravningskassa  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetarekommun  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Linköpings Arbetarekommuns Pensionärsutskott  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Arbetares Biblioteksförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Armélottakår  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Bageri se Sv Livsmedelsarbetareförbundet avd 39 Linköping där protokoll finns under A:3.

Linköpings Biodlareförening (Östergötlands Biskötareförening)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Bokcafé  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Bollklubb, LBK Gottfridsberg  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Bondeförbund - Centeravdelning  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Bowlingklubbars Förening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Brukshundklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Civilförsvarsförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Curlingklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Cykelklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Ekumeniska Kvinnoråd  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Evangeliska Predikantförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Fabriks- och Hantverksaförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Fackliga Centralorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings FCO:s Hembiträdesförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings FN-förening se Linköpings lokalavd av Mellanfolkligt samarbete för fred

Linköpings FNL-Grupp  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Folkpensionärers förening (PRO Centrum)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Fotbollförening (LFF)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings FPU-klubb se  Liberal Ungdom i Linköping

Linköpings Fria Studenter, FRIS  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Frikyrkoråd  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Frisksportklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Fältbiologer  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Fältrittklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Föreläsningsanstalt, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Föreläsningsförening se Linköpings Föreläsningsanstalt

Linköpings Första Baptistförsamling se Första Baptistförsamlingen, Linköping

Linköpings Första Baptistförsamling. Byggnadsföreningen Rätt och Sanning  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Första Baptistförsamlings församlingsgrupp i Ljungsbro  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Första Baptistförsamlings Ålderdomshem  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Garnisons Pistolskytteklubb  se T1 Pistolskytteklubb

Linköpings Godtemplarbibliotek  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Godtemplares IF  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Godtemplarråd, Linköping (IOGT:s Godtemplarråd)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Guideklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Gymnastikförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Gymnastiksällskap  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Hamnarbetarfackförening nr 92  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Handbolldomareklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Handbollsallians  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Handlandes Pensionskassa  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Hockey Club (LHC)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Husmodersförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Hyresgästförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Högerförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Hälsofrämjande se Linköpings Waerlandklubb

Linköpings Idrottsförbund, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings IOGT-NTO-Krets se Linköpingskretsen av IOGT-NTO

Linköpings Jägargille se Jägarnas Riksbörbund - Östgöta Jägargille

Linköpings Kammarmusik Förening (LKF)   Ingress   Arkivförteckning

Linköpings Kanotklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kappsimningsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings koloniträdgårdar, föreningen u.p.a  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Kommunalanställdas Pensionärsförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings kommunalarbetares samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kommunaltjänstemannaförening avd 8  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kommunistiska Arbetarekommun, Vänsterpartiet Kommunisterna, Vänsterpartiet Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Kommunistiska Ungdomsklubb Ung Vänster  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Konservativa Seminaristklubb, LKSK  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Konståkningsförening  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings kooperativa kvinnogille  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kretsloge av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings kristna socialdemokrater (Broderskapsgruppen) Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kvarnarbetarefackförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Kvinnliga Bilkår  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings kår av Svenska Frälsningsarmén  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Köpmannaförening  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Linköpings Köpmäns Ungdomsavdelning  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Landstormskvinnor se Linköpings Armélottakår¨

Linköpings Lejon HF se Idrottsföreningen SAAB, Handbollsektionen, Linköping

Linköpings Linnefabrik, fackklubben se Sv Beklädnadsarbetareförbundet avd 25, Linköping (A5 i arkivförteckningen)

Linköpings Liberala förening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Livsmedelshandlareförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokala samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokalavd av Mellanfolkligt samarbete för fred (FN-fören)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokalavdelning av Sveriges Moderata Kvinnoförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokalförening av UNF 531 Ny Tid avd 638  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokalkommitté av Världssamling för fred  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings lokalkommitté för Svenska flaggans dag  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Luciakommitté (av Linköpings Köpmannaförening)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Luftbevakningsförbund se Malmens Flygvapenförening

Linköpings Långfärdsskridskoklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings MHF Ungdom krets  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Moderata Studentklubb (LMSK)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Moderata Valmansförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings motorsällskap  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Möbelsnickarefackförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Naturhälsoförening se Linköpings Waerlandlubb (Linköpings Hälsofrämjande)

Linköpings Nykterhetsförbund  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Orienteringsklubb (LOK)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Orkesterförening  Ingress  Ingress 2 Arkivförteckning

Linköpings Ortsförbund av RLF  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings-Pojkarnas Idrottsförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Resoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Restaurangtjänst Mantorp se AB Linköpings Restaurangtjänst Mantorp

Linköpings Sadelmakare & Tapetserarefackf avd 11  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Samorganisation av PRO  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Samverkan (L-Samverkan)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Segelsällskap  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings sekreterareförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Senefelder Klubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Senioruniversitet  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skidklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skolvaktmästares Kamratförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skomakaremästareförening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skyttecentrums Förvaltningsråd  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skyttegille  Ingress  Ingess 2  Arkivförteckning

Linköpings Skyttegilles Ungdomssektion  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Skytteveteraner  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Socialdemokrater för tro och solidaritet se Linköpings Kristna Socialdemokrater (Broderskapsgruppen)

Linköpings soc. kvinnoklubbars samarbetskommitté  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Socialdemokratiska Kvinnoklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Socialdemokratiska Stadsfullmäktigegrupp, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Soroptimistklubb  Ingress 1  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Linköpings Sportdansklubb (L.S.D.K.)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Stadsmission se Stadsmissionen i Linköping

Linköpings Stads SLU-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Stifts Kyrkomusikerförening  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Svarvarefackförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Symfoniorkester se Linköpings Orkesterförening

Linköpings Syndikalistiska Kvinnoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Sångarförbund  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings TCO-kommitté  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Tennisklubb LTK  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Textilhandlareförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Tredje Baptistförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Tryckareklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Trädgårdsarbetarefackförening avd 719  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Trängbefälsförening  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Typografklubb, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings Typografklubbs Sjuk- och begravningskassa  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Ungdomsfullmäktiges Narkotikakommitté  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Ungdomsråd  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Ungsvenska Förening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Waerlandklubb (Linköpings Hälsofrämjande)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Varpakastningsklubb se Linköping Varpaklubb (LVK)

Linköpings Varpaklubb (LVK)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Vegetariska Förening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpings Zontaklubb nr 819 av Zonta International  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpings övervakares och kontaktpersoners förening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsavd av Nordiska Samfundet mot Plågsamma Djurförsök  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Linköpingshögerns Stadsfullmäktigegrupp  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskonsnären Inga Loarp  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskonstnärerna (LK)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskretsen av Internationella Kvinnoförb för Fred & Frihet (IKFF)  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskretsen av IOGT-NTO  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskretsen av S.L.N Sveriges Lärares Nykterhetsförbund  Ingress   Arkivförteckning

Linköpingskretsen av SAP  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskretsen av Östergötlands Ansgariiförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingslogen av Teosofiska Samfundet  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsortens avdelning av SLKF  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsortens JUF-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsortens Luftvärnsförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsortens lärarklubb  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsortens Wästra Köpmannaförening  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingspolisens Idrottsförening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Linköpingsscouten  Ingress  Arkivförteckning

Lions Clubs International distriktet 101-M  Ingress  Arkivförteckning

Litografiska föreningen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Livgrenadjärkören  Ingress  Arkivförteckning

Ljung Södra Arbetarekommun, Ljung  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs Arbetarekommun, Ljung  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs Blåbandsförening  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs Centerkvinnor (CK)  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs Norra Arbetarekommun  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs Skytteförening  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs SLU-CUF avdelningar, Ljung  Ingress  Arkivförteckning

Ljungs socialdemokratiska Ungdomsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Arbetarekommun, Ljungsbro  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Centeravdelning  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Civilförsvarsförening  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Fackliga Centralorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Folkets Park  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Friidrottsklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Ljungsbro Fritidsgård  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Fruktodlareförening  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Föreningsallians  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Ljungsbro kår av Svenska Frälsningsarmén  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro Scoutkår, Ljungsbro  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro socialdemokratiska kvinnoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro socialdemokratiska ungdomsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Ljungsbro-Vreta Kloster lottakår  Ingress  Arkivförteckning

Ljuslågan, IOGT logen nr 3671 Tjällmo se IOGT logen nr 3671 Ljuslågan, Tjällmo

LME Verkstadsklubbarnas Samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

LO-facken i Kinda-Ydre  Ingress  Arkivförteckning

Logen 18 Veritas Syförening  Ingress  Arkivförteckning

Logen 1219 Daniels Fäste, Hummelstad  Ingress  Arkivförteckning

Logen 21 Midgård, Bifrostorden, Linköping se Bifrostorden Logen nr 21 Midgård, Linköping 

Logen 2074 Gabriel, Rimforsa  Ingress  Arkivförteckning

Logen 344 Stens Framtid av N O V, Gravenfors  Ingress  Arkivförteckning

Logen 3459 Malmslätts Framtid  Ingress  Arkivförteckning

Logen 4173 Hoppets stjärna av IOGT, Vikingstad  Ingress  Arkivförteckning

Logen 4246 Morgonstjärnan av IOGT, Kisa  Ingress  Arkivförteckning

Logen 4701 Roxen Böljas Studiecirkelbibliotek, Stjärnorp  Ingress  Arkivförteckning

Logen 531 Göta Vapen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Logen 5390 Ryds Framtid av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Logen 615 Framåt av N O V, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Logen 657 Glöd av N O V, Skärblacka  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandet, Vreta Kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandets Byggnadskommitté & Ekonomistyrelse, Vreta Kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandets Sjuk- och begravningskassa, Vreta Kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandets Sparkassa Vreta Kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandets Teateramatörsällskap, Vreta kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 704 Blå Bandets Ungdomsloge Syskonbandet, Vreta Kloster  Ingress  Arkivförteckning

Logen 895, 130 Balder och 2277 Horns hopp  Ingress  Arkivförteckning

Logen 992 Frihetskämpen, Kisa  Ingress  Arkivförteckning

Logen Aftonstjärnan nr 4020 av IOGT, Labbetorp, Tjällmo  Ingress  Arkivförteckning

Logen Birka Borg nr 2382 av IOGT, Tåby  Ingress  Arkivförteckning

Logen Borgs Stjärna nr 4637 av IOGT, Mariannelund  Ingress  Arkivförteckning

Logen Botvid nr 1607 av IOGT, Hällestad  Ingress  Arkivförteckning

Logen Bråvalla nr 4618-4186 av IOGT, Bråvalla  Ingress  Arkivförteckning

Logen Dorothea nr 4294 av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Logen Enighet nr 4880 av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Logen Filbyter nr 714, Linköping, Vasaordern av Amerika se Vasaordern av Amerika, Logen Filbyter nr 714 Linköping

Logen Framtidens Fäste nr 3473 av IOGT, Evertsholm  Ingress  Arkivförteckning

Logen Hycklinge Framtid nr 4977 av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Logen Karin nr 3322 av IOGT, Örtomta  Ingress  Arkivförteckning

Logen Ljusglimten Nr 5057, Gammalkil  Ingress  Arkivförteckning

Logen nr 253 Enighet Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Logen nr 5032 Skogsstjärnan av IOGT, Ledbergskulle  Ingress  Arkivförteckning

Logen nr 5150 Skogens Stjärna av IOGT, Hällestad  Ingress  Arkivförteckning

Logen Ragnhild nr 3035 av IOGT, Kättilstad  Ingress  Arkivförteckning

Logen Regna Hopp nr 1490 av IOGT, Igelfors  Ingress  Arkivförteckning

Logen Risinge Banér nr 1845 av IOGT, Stjärnvik  Ingress  Arkivförteckning

Logen Rosen nr 3054 av IOGT, Gryt  Ingress  Arkivförteckning

Logen Rosen nr 4249 av IOGT, Vångsten  Ingress  Arkivförteckning

Logen Roxen Bölja nr 4701 av IOGT, Stjärnorp  Ingress  Arkivförteckning

Logen Skärkinds Framtid nr 2419 av IOGT, Skärkind  Ingress  Arkivförteckning

Logen Trygg nr 4885 av IOGT, Västerlösa  Ingress  Arkivförteckning

Logen Unga Viljor nr 5298 av IOGT  Ingress  Arkivförteckning

Logen Vikingen nr 2807 av IOGT, Sonstorp  Ingress  Arkivförteckning

Logen Vågbrytaren nr 4951 av IOGT, Blåvik  Ingress  Arkivförteckning

Logen Vårblomman nr 3869 av IOGT, Doverstorp  Ingress  Arkivförteckning

Logen Vårbrytning nr 4838 av IOGT, Grebo  Ingress  Arkivförteckning

Logen Vårsol av 4136 av IOGT, Åsbo  Ingress  Arkivförteckning

Logen Örsebo Framtid nr 4966 av IOGT, Örsebo  Ingress  Arkivförteckning

Lokalnämnden för mjölkhandelns ordnande i Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Lokalpostföretaget Brevbärarna AB i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

LO-Sektionen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Lotorp lokala samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Lydéns Missionsfond se Makarna Lydéns Missionsfond

LV 2 Tygverkstad verkstadsklubb & MV Lk verkstadsklubb, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Lysing och Göstring häraders valorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Lysings Härads Moderata Kvinnoförening  Ingress  Arkivförteckning

Långskogens Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Lärarförbundet Linköpings Lok.avd E 4  Ingress  Ingress 2   Arkivförteckning

 

Fortsättning M-R

Tillbaka till Våra arkiv

Startsida

 

 

Ovan: Nere i arkivet. Foto: Mats Andersson.

Våra arkivhandlingar är ordnade efter det allmänna arkivschemat. De olika huvudserierna, A, B osv kan underindelas i A1, A2, A3 osv. En protokollsvolym i arkivet kan alltså ha beteckningen A1:2.

Observera att förteckningssystemet är mycket flexibelt och därför kan man inte vara helt säker på att hitta en viss handling under den avdelning där den rimligen borde finnas. Sätten att ordna och förteckna arkiv har skiftat under åren och det spelar också in vem som har upprättat arkivförteckningen. Ett tips är därför att det alltid är bra att titta igenom hela arkivförteckningen när man letar efter en viss handling.

För att beställa upp en volym ur arkivet behöver vi veta volymbeteckningen, ex A2:1.