Linköpings Föreningsarkiv

Föreningens verksamhet idag är historia i morgon!

M - R

 

 

Magnus Ahnströms Stiftelse till förmån för pauvres honteux  Ingress  Arkivförteckning

Makarna Lydéns Missionsfond  Ingress  Arkivförteckning

Malfors Kristna Ungdomsf. och juniorf. Morgonrodnad, Kamratskap  Ingress  Arkivförteckning

Malfors Lokala Samorganisation (LS)  Ingress  Arkivförteckning

Malfors Socialdemokratiska Arbetarekommun  Ingress  Arkivförteckning

Malfors Socialdemokratiska Ungdomsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Malmaeus, Inchen Minnesfond se Inchen Malmaeus Minnesfond

Malmen Konstförening se Konstföreningen Malmen 

Malmen Rotaryklubb, Linköping se Linköping Malmen Rotaryklubb 

Malmens Flygarmäss Stiftelse se Stiftelsen Malmens Flygarmäss

Malmens Flyglottakår  Ingress  Arkivförteckning

Malmens Flyglottakårs ungdomsavdelning  Ingress  Arkivförteckning

Malmens Flygvapenförening  Ingress  Arkivförteckning

Malmen-Tjusts Flygvapenförbund  Ingress  Arkivförteckning

Malmslätts Folkets Hus u p a Malmslätt  Ingress  Arkivförteckning

Malmslätts Framtid  Logen 3459 se Logen 3459 Malmslätts Framtid

Malmslätts Militära Nykterhetsförening  Ingress  Arkivförteckning

Malmslätts Skytteförening  Ingress  Arkivförteckning

Malmslätts socialdemokratiska ungdomsklubb  Ingress  Arkivförteckning

Malmslätts Unga Örnar  Ingress Arkivförteckning

Malte Månson AB se Manson Tool AB Verkstadsklubb, Linköping (Malte Månson AB)

Maskincentralen, Folkets Hus, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Manson Tool AB Verkstadsklubb, Linköping (Malte Månson AB)  Ingress  Arkivförteckning

Mantorpskretsen av Svenska Missionsförbundet  Ingress  Arkivförteckning

Matfront i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Mellersta Arméfördelningens Kamratförening  Ingress  Arkivförteckning

Mellersta Göstrings Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Mellersta Kinda Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Mellersta Östergötlands FS-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Mellersta Östergötlands Järnvägars personals sjuk- och begravningskassa  Ingress  Arkivförteckning

Metall avd 83 Pensionärsklubb  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Metallpensionärernas soc dem förening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Metalls Studieregion 432 i Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Metalls socialdemokratiska förening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

MHFs Distriktsungdomsråd i Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Mjölkhandelns ordnande i Östergötland, lokalnämnd se Lokalnämnden för mjölkhandelns ordnande i Östergötland

Mikaelskyrkan, Ryd Arbets- och Sykrets samt Rydsträffen  Ingress  Arkivförteckning

Mini-Giraffen daghem se Föräldrakooperativet Daghemmet Mini-Giraffen, ekonomisk förening

Missionsförbundets Musikföreningar i Östergötland (MMÖ)  Ingress  Arkivförteckning

Misterhults Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Mjölby Högerförening  Ingress  Arkivförteckning

Mjölby Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Mjölby Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Mjölby-Skänningekretsen av SMU  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Berzeliusföreningen  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Folkungaföreningen, MSU Folkunga  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Katedralföreningen, MSU Katedral  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Kungsberget, MSU Kungsberget  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Ljungstedska, MSU Ljungstedska  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom S:t Larsföreningen  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Tannefors, MSU Tannefors  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Skolungdom Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Moderat Ungdom Vikingstad-Kärna  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Kvinnoföreningen i Kinda  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Kvinnoföreningen i Linköping  se Linköpings Högerkvinnor

Moderata Samlingspartiet Berga-Johannelundsföreningen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Borensberg-Tjällmo  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Kärna se Kärna Högerförening

Moderata Samlingspartiet i Kärna-Kaga-Ledberg  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Linköpings Kommunkrets  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Norra Kinda  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet Landeryd, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet Ryd-Skäggetorp, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samligspartiet Slaka-Lambohov  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Valdemarsvik  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiet i Vist-Vårdnäs  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Samlingspartiets Seniorer i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Ungdomsförbundet Kärna-föreningen  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Ungdomsförbundet Motala  Ingress  Arkivförteckning

Moderata Ungdomsförbundet Östergötland, MUF  Ingress  Arkivförteckning

Moderaterna Linköping se Linköpings Högerförbund

Moderaterna Östergötland se Östergötlands Högerförbund

Molander, Oscar Personarkiv  Ingress  Arkivförteckning

Molander, Sigrid Maria (född Sandgren)  Ingress  Arkivförteckning

Morgonstjärnan av IOGT, Kisa, Logen 4246 se Logen 4246 Morgonstjärnan av IOGT, Kisa

Mormorsgruvans SDUK  Ingress  Arkivförteckning

Motala facklärareförening  Ingress  Arkivförteckning

Motala Högerförening  Ingress  Arkivförteckning

Motala Högerkvinnor se Motala Moderata Kvinnoförening

Motala Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Motala-Mjölby Juniorkrets av SMU  Ingress  Arkivförteckning

Motala Moderata Kvinnoförening  Ingress  Arkivförteckning

Motala Pojklagsallians se Västra Östergötlands Ungdomsfotboll

Motala Skyttekrets  Ingress  Arkivförteckning

Motala Syndikalistiska kvinnoklubb se Syndikalistiska kvinnoklubben, Motala

Motala Syndikalistiska ungdomsklubb se Syndikalistiska Ungdomsklubben, Motala

Motala-Vadstena Juniorkrets av SMU  Ingress  Arkivförteckning

Motala-Västra Ny SLU-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Motala Övervakareförening  Ingress  Arkivförteckning

Motorklubben Saab se Motorklubben Scandia (MK Scandia)

Motorklubben Scandia (MK Scandia)  Ingress  Arkivförteckning

MSU Katedral se Moderat Skolungdom Katedralföreningen  

Munkens folkdansgille  Ingress  Arkivförteckning

Munkens Frysboxcentral se Föreningen Munkens Frysboxcentral

My Chapter Linköping se Delta Kappa Gamma, My Chapter Linköping

Märta Isacssons personarkiv  Ingress  Arkivförteckning

NAF Verkstadsklubb se AB Nordiska Armaturfabrikernas Verkstadsklubb

Nahlbom G E  Ingress  Arkivförteckning

Naturskyddsföreningen Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Naturskyddsföreningen Östergötland se Östergötlands Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen

NBV Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Nebo missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Nebo missionsförsamlings juniorförening  Ingress  Arkivförteckning

NGTO-logen 1391 Vikings Byggnadsförening Valhall, Vikingstad  Ingress  Arkivförteckning

Nilsson, David, firma, Bankeberg se David Nilsson, firma, Bankeberg

Nilsson F H, Bankeberg  Ingress  Arkivförteckning 

Nordiska Redland fabriksklubb, Borensberg se Fabriksklubben Nordiska Redland, Borensberg 

Nordqvist, Theodor  Ingress  Arkivförteckning

Nordöstra Östergötlands FS-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Normlösa Juniorförening  Ingress  Arkivförteckning

Normlösa Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Normösa JUF-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Norra Hult missionsförsamlings juniorförening  Ingress  Arkivförteckning

Norra Hult missionsförsamlings ungdomsförening  Ingress  Arkivförteckning

Norra Hults missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Norra Kinda ABF-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Norra Kinda Blåbandsförening  Ingress  Arkivförteckning

Norra Kinda Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Norra kretsen av CKF  Ingress  Arkivförteckning

Norra Valkebo ABF-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Norra Valkebo Arbetarekommuners Centralstyr.  Ingress  Arkivförteckning

Norra Valkebo Pensionärsförening, Vikingstad  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

Norra Valkebo socialdemokratiska kommunalfullmäktigegrupp  Ingress  Arkivförteckning

Norra Vi ABF-avdelning  Ingress  Arkivförteckning

Norra Vi Blåbandsförening  Ingress  Arkivförteckning

Norra Vi lokala samorganisation  Ingress  Arkivförteckning

Norra Vi S D U K  Ingress  Arkivförteckning

Norrköpings Högerkvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Norrlänningar i Linköping med omnejd se Föreningen Norrlänningar i Linköping med omnejd

Norsholms lokala samorganisationn  Ingress  Arkivförteckning

NSF Scoutkår Linköping se IOGT:s Scoutkår, Linköping

NTO Barntemplet 225 Aftonstjärnan, Ljungsbro se Barntemplet 225 Aftonstjärnan, Ljungsbro

NTO logen nr 2837 Viljan, Linghem  Ingress  Arkivförteckning

NTO Templet 975 Brunneby Minnes Byggn.  Ingress  Arkivförteckning

NTO:s Studietempel nr 210, 158 och 3012 Ljungsbro Vapen  Ingress  Arkivförteckning

NTO:s Ungdomsförbund Heimdal avd 196, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

NTO-templet 975 Brunneby Minne, Ljungsbro  Ingress  Arkivförteckning

Nybrobadens fritidshusområde ekonomisk förening  Ingress  Arkivförteckning

Nykils Arbetarekommun, Nykil  Ingress  Arkivförteckning

Nykils Center kvinnor  Ingress  Arkivförteckning

Nykils Centeravdelning, Nykil  Ingress  Arkivförteckning

Nykils- Gammalkils arbetarekommun & soc.dem förening  Ingress  Arkivförteckning

Nykils Socialdemokratiska Kvinnoklubb  Ingress  Arkivförteckning

Näringen Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Nätverket Arken  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Officerarnas Riksförbund ORF T1 lokalförening, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Officerkassan I 4, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Officerskassan vid fd Svea Trängregemente (T1 Officerskassa)  Ingress  Ingress 2  Ingress 3  Arkivförteckning

OIDFA 2000  Ingress  Arkivförteckning

Okänt gårdsarkiv, Bjärka Säby  Ingress  Arkivförteckning

Olofsson Evert  Ingress  Arkivkartong

Olstorp missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Olstorps Blåbandsförening nr 1384  Ingress  Arkivförteckning

Onspot AB verkstadsklubb se AB Tydal, Törnebäcks KB, Onspot AB Verkstadsklubbbar

Oppeby avdelning av SLKF  Ingress  Arkivförteckning

Oppeby SLU  Ingress  Arkivförteckning

Opphems Syförening  Ingress  Arkivförteckning

Orienteringsklubben (OK) Skogsströvarna  Ingress  Arkivförteckning

Orkestervännerna  Ingress  Arkivförteckning

Orlunda Blåbandsförening 453  Ingress  Arkivförteckning

Parca BoIS, Linköping Tennissektionen  Ingress  Arkivförteckning

Parca Norrahammar AB Verkstadsklubb, Kisa (Kisaverken)  Ingress  Arkivförteckning

Pastor Hans Jensens personarkiv  Ingress  Arkivförteckning

Pauvres honteux i Linköping se Föreningen till understöd åt pauvres honteux i Linköping

Pensionärsbowlingklubben PBK 71  Ingress  Arkivförteckning

Pensionerade Statstjänstemäns förening se Föreningen Pensionerade Statstjänstemän

Pensionärsföreningen Roxen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Persmässeklubben, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Personalklubben InfSS, Kvarn   Ingress  Arkivförteckning

Personalklubben TSB, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Petersson Gösta  Ingress  Arkivförteckning

Petersson P.G, Firma, Bankeberg  Ingress  Arkivförteckning

Plånyl Verkstadsklubb, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

PRO Berga Majelden se Berga-Majeldens PRO, Linköping 

PRO Centrum se Linköpings Folkpensionärers förening

PRO Ekholmen se Ekholmens PRO 

PRO Internationell  Ingress  Arkivförteckning

PRO Johannelund se Johannelunds PRO

PRO Kärna se Kärna PRO

PRO Landeryd se Landeryds PRO, Linköping 

Pro Musica  Ingress Ingress 2  Arkivförteckning

PRO Ryd  Ingress  Arkivförteckning

PRO Skäggetorp se Skäggetorps PRO 

PRO Södra Valkebo, Nykil se Södra Valkebo PRO, Nykil 

PRO Tannefors se Tannefors PRO

PRO Valla Fridhem se Valla Fridhem PRO, Linköping 

PRO Vasastaden se Vasastadens PRO, Linköping 

PRO Vist, Sturefors se Vist PRO, Sturefors

PRO Vreta Kloster se Vreta Kloster PRO

PRO Vårdnäs se Vårdnäs PRO

PRO Åkerbo se Åkerbo PRO, Linköping  

PRO Östergötlands distrikt, Linköping  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Projekt Rädda dagboken  Ingress  Arkivförteckning

Påryds Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Radio FM se Folkrörelsernas Mediaförening i Linköping (FML) - Radio FM

Ragnhild nr 3035 av IOGT, Kättilstad se Logen Ragnhild nr 3035 av IOGT, Kättilstad

Rappestad Arbetarekommun, Rappestad  Ingress  Arkivförteckning

Rappestad Hushållsnämnd  Ingress  Arkivförteckning

Rappestads Kyrkliga Syförening  Ingress  Arkivförteckning

Regna Hopp nr 1490 av IOGT, Igelfors se Logen Regna Hopp nr 1490 av IOGT, Igelfors

Regna Missionsförening  Ingress  Arkivförteckning

Regna-Skedevi kretsloge av IOGT, Regna  Ingress  Arkivförteckning

Rejmyre Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Republikanska Klubben i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Resoklubb, Linköping se Linköpings Resoklubb 

ResursBanken se ResursPoolen

ResursPoolen (fd ResursBanken)  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Reumatikerföreningen, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Riksdagen 1915 & 1921  Ingress  Arkivförteckning

Riksförbundet Unga Musikanter, RUM  Ingress  Arkivförteckning

Rimforsa MHF  Ingress  Arkivförteckning

Rimforsa Missionsförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Rimforsa SDUK  Ingress  Arkivförteckning

Rimforsa Vita Bandsförening, Rimforsa  Ingress  Arkivförteckning

Ringarums Baptistförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Ringarums Norra CUF  Ingress  Arkivförteckning

Rings Missionsförening  Ingress  Arkivförteckning

Ringstorp, byggnadskommitté se Byggnadskommittén i Ringstorp 

Risbrinksgården De Gamlas Klubb se De Gamlas Klubb Risbrinksgården

Risinge Banér nr 1845 av IOGT, Stjärnvik se Logen Risinge Banér nr 1845 av IOGT, Stjärnvik

Robo Verkstadsklubb se AB Robo Verkstadsklubb

Rogslösa Baptistförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Rogslösa Blåbandsförening nr 213  Ingress  Arkivförteckning

Rosen nr 3054 av IOGT, Gryt se Logen Rosen nr 3054 av IOGT, Gryt

Rosen nr 4249 av IOGT, Vångsten se Logen Rosen nr 4249 av IOGT, Vångsten

Rotarys Konstförening  Ingress  Arkivförteckning

Roxen Bölja nr 4701 av IOGT, Stjärnorp se Logen Roxen Bölja nr 4701 av IOGT, Stjärnorp

Roxen Böljas Studiecirkelbibliotek, Stjärnorp se Logen 4701 Roxen Böljas Studiecirkelbibliotek, Stjärnorp

Roxenbygdens Kommunaltjänstemannaförening  Ingress  Arkivförteckning

Roxens Fäste, Östra Skrukeby, IOGT-logen 4998 se IOGT-logen 4998 Roxens Fäste, Östra Skrukeby 

RSMH Bikupan se RSMH Linköping (RSMH Fyren)

RSMH Linköping (RSMH Fyren)  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

RSMH Östergötland  Ingress  Arkivförteckning

Ryds Framtid av IOGT, Logen 5390 se Logen 5390 Ryds Framtid av IOGT

Ryd Hem och Skola förening se Hem och Skola föreningen i Ryd 

Ryds Sambruksförening se Sv Lantarbetareförbundet avd 261, Linköpingsorten

Rystad Arbetarekommun och socialdemokratiska förening  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Rystad Folkets-Husförening u.p.a.  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Rystad Lastbilsåkeri se David Johansson Lastbilsåkeri, Rystad, Linköping

Rystad Missionsförening se Rystads Fria Missionsförsamling

Rystad SDUK  Ingress  Arkivförteckning

Rystad sjukhjelpsförening  Ingress  Arkivförteckning

Rystad SLU  Ingress  Arkivförteckning

Rystad Söndagsskolförening  Ingress  Arkivförteckning

Rystad Tallboda S-förenings syförening  Ingress  Arkivförteckning

Rystad Östra Harg CKF  Ingress  Arkivförteckning

Rystads Fria Missionsförsamling (Rystad Missionsförening)  Ingress  Arkivförteckning

Rystads socialdemokratiska syförening  Ingress  Arkivförteckning

Rystads Ungdomsförening  Ingress  Arkivförteckning

Ryttargårdskyrkan se Filadelfiaförsamlingen, Linköping

Rädda Barnens Lokalförening i Linköping  Ingress  Arkivförteckning

Rädda Barnens Lokalförening i Ydre  Ingress  Arkivförteckning

Rädda Barnens Länsförbund i Östergötland  Ingress  Arkivförteckning 

Röda Korset Linköping se Linköpingskretsen av Svenska Röda Korset 

Röda Korset Skeda se Skeda Röda Korskrets 

Röda Korset Östgötadistriktet  Ingress  Ingress 2  Arkivförteckning

Röks Baptistförsamling  Ingress  Arkivförteckning

Röks Baptistförsamlings Syförening Salem  Ingress  Arkivförteckning

Röks Baptistförsamlings Ungdomsförening Morgonstjärnan  Ingress  Arkivförteckning

Rörarbetarnas 20:e Mätningsdistrikt, Linköping  Ingress  Arkivförteckning

 

Fortsättning S

Tillbaka till Våra arkiv

Startsida

 

 

Ovan: Nere i arkivet. Foto: Mats Andersson.

 

Våra arkivhandlingar är ordnade efter det allmänna arkivschemat. De olika huvudserierna, A, B osv kan underindelas i A1, A2, A3 osv. En protokollsvolym i arkivet kan alltså ha beteckningen A1:2.

Observera att förteckningssystemet är mycket flexibelt och därför kan man inte vara helt säker på att hitta en viss handling under den avdelning där den rimligen borde finnas. Sätten att ordna och förteckna arkiv har skiftat under åren och det spelar också in vem som har upprättat arkivförteckningen. Ett tips är därför att det alltid är bra att titta igenom hela arkivförteckningen när man letar efter en viss handling.

För att beställa upp en volym ur arkivet behöver vi veta volymbeteckningen, ex A2:1.